Program secretariat ASE

Program secretariat ASE pe facultăți:

Program secretariat ASE – Vă prezentăm programul de la secretariat structurat pe toate facultățile Academiei de Studii Economice din București.

1. Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine

Program secretariat (sala 4002):

 • Luni-Joi: 8:00-16:30     
 • Vineri: 8:00-13:30

2. Facultatea de Administrație și Management Public

Program secretariat (sala 0035):

 • Luni: 11:00-14:00, 16:00-18:00                         
 • Marți-Joi: 10:00-14:00
 • Vineri: 10:00-12:00

3. Facultatea de Business și Turism

Program secretariat

 • Luni-Joi: 11:00-13:00               
 • Vineri: Nu se lucrează cu publicul și cu studenții

4. Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

 • Calea Dorobanti nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, cod postal 010552
 • Telefon: +4 021 319 19 00/01 int. 119, 281, 331
 • E-mail: decanat@csie.ase.ro
 • Web: http://www.csie.ase.ro/
 • Decan: Prof.univ.dr. Marian DARDALA – marian.dardala@ie.ase.ro

5. Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune

Program secretariat:

 • Marți-Joi: 12:00-14:00, 16:00-18:00

6. Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată

Program secretariat (et. 1, sala 2115):

 • Audiența la secretariatul facultății este posibilă doar cu o programare în prealabil. Vă mulțumim pentru înțelegere!

7. Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului

Program secretariat (sala 3204):

 • Luni: 9:00-14:00                                 
 • Marți-Joi: 11:00 -14:00

8. Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

Program secretariat (sala 3103):

 • Luni-Joi: 10:00-12:00

9. Facultatea de Management

Program secretariat:

 • Luni: 11:00-13:00 
 • Marți: 16:00-18:00
 • Miercuri: 11:00-13:00, 16:00-18:00 
 • Joi: 11:00-13:00
 • Vineri – nu se lucrează cu publicul

10. Facultatea de Marketing

Program secretariat:

 •  Luni-Joi 09:00-16:00
  Room: 1405
  Phone: 021 319 19 80; 021 319 19 00; Interior: 469
  E-mail: decanat@mk.ase.ro

11. Facultatea de Relații Economice Internaționale

Program secretariat (sala 1000):

 • Luni-Vineri: 11:0-13:00

Din cauza COVID-19 și a situației actuale, programul de la secretariat poate suferi modificări. Informațiile oficiale le puteți găsi pe site-ul fiecărei facultăți.